De Warmtebeeldcamera is een tekst die in 2009 geschreven werd bij de introductie van de warmtebeeldcamera’s van het type FireFlir bij de brandweer van Brussel. Het document is niets meer dan een handleiding die wat mogelijkheden om het toestel te gebruiken kort bespreekt.

               De Warmtebeeldcamera                                   La caméra thermique

 

In 2010 heeft de federale overheidsdienst binnenlandse zaken een studieproject opgezet omtrent het cobra systeem. Leden van de werkgroep waren Lt Jean-Claude Vantorre (BW Knokke-Heist), Olt. Karel Lambert (BW Brussel), Lt Emmanuel Belaire (BW Luik) en Kapt-Cdt. Dirk Verschueren (BW Antwerpen). Deze groep heeft twee rapporten geschreven.

      

                                  cobra_deel1.pdf                 cobra_eindrapport.pdf

 

Samen met Dr. Koen Desmet heeft Karel Lambert het werk “Binnenbrandbestrijding – Basis bestrijdingsprincipes bij compartimentsbranden” geschreven. Dit werk werd in verschillende brandweerscholen (West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Limburg en Brussel) gebruikt ter ondersteuning van de CFBT opleiding. Het is beschikbaar in het Nederlands en het Frans en is intussen aan zijn derde druk toe. De digitale versie kan hieronder gedownload worden.

 

                       

 

               Nederlandse versie                                                Franse versie

 

In het kader van de opleiding Postgraduate studies in Fire Safety Engineering aan universiteit Gent heeft Karel Lambert een thesis geschreven over het gebruik van overdrukventilatoren onderaan traphallen. Het doel is het geven van informatie over de ideale opstelling van één of meerdere ventilatoren. De resultaten van de thesis zijn op een vrij eenvoudige manier weergegeven in het artikel “Opstellingen met overdrukventilatoren”. Mensen die meer diepgang willen, kunnen de volledige thesis lezen.

 

                                                                thesis_pgop_v1.0.pdf

 

 

Na de postgraduaatsopleiding heeft Karel Lambert ook de masteropleiding aangevat. Voor het vak explosieveiligheid binnen de International Master of Science in Fire Safety Engineering (IMFSE) schreef hij een paper over backdraft.

 

LAMBERT_backdraft.pdf                LAMBERT_backdraft_FR

 

In een korte paper over de gezondheidseffecten van CFBT beschrijft Karel Lambert de maatregelen die kunnen genomen worden om deelnemers en instructeurs te beschermen

 

health_hygiene_v1.1_NL.pdf

 

Karel Lambert heeft een masterthesis geschreven over het gebruik van overdrukventilatoren in metrostations. In dit werk worden CFD simulaties vergeleken met full scale exprimenten om te bepalen of overdrukventilatoren een bijdrage kunnen leveren aan het werk van de brandweer.

 

Karel Lambert schreef samen met enkele collega's een syllabus over het gebruik van de bundels. Dit werk is gemaakt door een voor brandweer Brussel. Toch kan het dienen als inspiratiebron voor Vlaamse en Waalse korpsen die met een ander aflegsysteem werken. Een aantal details waarop dient gelet te worden bij het werken met bundels zijn immers niet afhankelijk van het aantal mensen dat de bundels aflegt.

 

                   syllabus_bundels_v1.1_NL.pdf        syllabus_bundels_v1.1_FR.pdf

 

Wijzigigen in brandgedrag zorgen ervoor dat de brandweer nieuwe tactieken en materialen in gebruik neemt. Piercing nozzles zijn één voorbeeld van nieuw materiaal dat bij de brandweer ingang vindt. In de syllabus hieronder staat heel wat uitleg over het nut van piercing nozzles.

 

                  piercing_nozzles_v0.2_NL.pdf          piercing_nozzles_v0.2_FR.pdf

 

 

Op vraag van John McDonough schreef Karel Lambert een korte paper die de blussende werking van stoom beschrijft. Feedback hierop is altijd welkom. Het document is enkel in het Engels beschikbaar.

 

                 Steam as an extinguishing medium 

 

Er bestaat een vrij eenvoudige formule om het vermogen van een volontwikkelde brand te berekenen als er slechts één opening is (bvb een deur). Het vermogen is dan gelijk aan 1500 keer de oppervlakte van de opening maal de vierkantswortel van de hoogte van de opening. James Mendoza (VS) en Lucas Garden (AUS) kwamen met de vraag of het mogelijk was om te berekenen wat er gebeurt als er behalve een deur ook een raam geopend is. Karel Lambert deed een poging om dit wiskundig te benaderen en schreef er een korte paper over.

 

Hoofdstukken voor de cursussen van de Belgische brandweer

 

In het kader van de vernieuwing van de opleiding van de Belgische brandweer wordt continu gestreefd naar beter lesmateriaal. Een aantal hoofdstukken zijn hier in avant-première beschikbaar.

 

Cursus M01 (sergeant):

- Complexe brandsituaties

Inleiding tot ventilatietechnieken

 

Cursus PREV 3:

- Introductie tot FDS

 

 

Wetenschappelijk artikel

 

Samen met prof Bart Merci van Universiteit Gent scheef Karel Lambert een wetenschappelijk artikel over zijn postgraduaatsthesis. Het artikel werd ingediend bij Fire Technology, een wetenschappelijk peer-reviewed tijdschrift. Bij dergelijke tijdschriften worden de copyrights overgedragen aan de uitgever van het tijdschrift dus het artikel kan niet gratis gedownload worden. De meeste universiteiten hebben echter abonnementen op deze tijdschriften en daardoor kunnen de meeste universiteitsstudenten deze artikelen wel gratis downloaden. 

 

De link naar het artikel: http://link.springer.com/article/10.1007/s10694-013-0359-0