In het kader van de opleiding Postgraduate studies in fire safety engineering aan universiteit Gent heeft Karel Lambert een thesis geschreven over ventilatie. Hij deed onderzoek naar het gebruik van overdrukventilatie in traphallen. In het kader van deze thesis gebeurde ook een zeer uitgebreide literatuurstudie. Er is immers op het internet heel wat informatie te vinden over ventilatie.

Op deze pagina wordt geprobeerd om een overzicht te geven van de documenten die de moeite waard zijn om door te nemen. Het is de bedoeling om de resultaten van de literatuurstudie te delen. De verschillende documenten worden ondergebracht in verschillende categorieën. Zowel teksten die voor en door brandweermensen geschreven zijn als wetenschappelijke publicaties komen aan bod. Iemand die zijn kennis over ventilatie wil verdiepen, wordt aangeraden om eerst met de “gemakkelijke” teksten te beginnen en de "zwaardere" wetenschappelijke teksten voor later te bewaren. Er wordt geprobeerd om telkens een publicatiejaar mee te geven zodat de lezer weet hoe oud de tekst is.  Kennis evolueert immers doorheen de jaren. Daarnaast wordt ook meestal het aantal bladzijden vermeld zodat de bezoeker zich een idee kan vormen van de inspanning die het zal kosten om het document door te nemen.

Tips over extra teksten, artikelen, e.d. en links die niet meer werken of vragen over het thema zijn altijd welkom via de facebookpagina van Karel Lambert. 


 

 

Boeken

Het standaardwerk is en blijft het boek “Fire Ventilation” van Dr. Stefan Svensson. Daarnaast is er aandacht voor ventilatie in het boek “Eurofirefighter” van Paul Grimwood.

 

In “Positive Pressure Attack for Ventilation & Firefighting” beschrijven Kriss Garcia, Reinhard Kauffmann en Ray Schelbe de tactiek PPA. Dit boek geeft een goed inzicht in deze methode.

 

In “Einsatzpraxis: Taktische ventilation” van Christian Emrich, Ulrich Cimolino en Stefan Svensson staat ook veel informatie over ventilatie. Dit is echter een Duitstalige uitgave.

                                          
 

Ronan Vinay schreef het Franstalige boek "La ventilation opérationnelle". Het vormt een standaardwerk voor het Franse taalgebied.

VO vinay

 

Deze boeken blijven de beste manier om een grondige basiskennis over ventilatie op te bouwen.

 


 

 

Artikelen in brandweertijdschriften en papers voor brandweerlui

Voor brandweermensen zijn artikelen in brandweertijdschriften en papers voor brandweerlui het meest interessant. Deze teksten zijn namelijk geschreven om brandweermensen meer inzicht te geven in ventilatie. Dit is niet altijd het geval bij verslagen van onderzoeken en wetenschappelijke artikelen. Deze laatste vragen meer kennis en meer moeite om kennis uit de tekst te halen. De tijdsinvestering ligt daardoor een stuk hoger. Het is dan ook aangeraden om eerst artikelen door te nemen in brandweertijdschriften.

Hieronder volgt een overzicht van de artikelen die beschikbaar zijn:

Grimwood Paul, Positive pressure ventilation in firefighting, Asia Pacific Fire Magazine, juni 2003, pg 11-16 

 

Grimwood Paul, Tactical Ventilation, Asia Pacific Fire Magazine, December 2005

 

Hartin Ed, Ventilation Strategies: international best practises, 2008

Deze paper werd door Ed Hartin opgesteld naar aanleiding van een bijeenkomst van IFIW in Zweden in 2008.

Kerber Steve, NIST goes back to school, NFPA Journal, september 2008

Garcia Kriss, The impact of negative pressure, FireRescue magazine, oktober 2008

Hartin Ed, artikelenreeks over ventilatie, oktober-november 2008 op www.cfbt-us.com

Fire Ventilation

Ventilation Tactics: Understanding and application 

Hazard of Ventilation Controlled Fires

Positive Pressure Ventilation: Theory and Practice

Hartin Ed, artikelenreeks over wind driven fires, maart 2009 op www.cfbt-us.com

Wind Driven Fires

NIST Wind Driven Fires Experiments: Establishing a Baseline

NIST Wind Driven Fires Experiments: Anti-Ventilation-Wind Control Devices

NIST Wind Driven Fires Experiments: Wind Control Devices & Fire Suppression

Wind Driven Fires: Tactical problem

Emrich Christian, Blowing in the wind, Fire & Rescue magazine, augustus 2009

Kerber Steve & Madrzykowski Daniel, Go with the flow, FireRescue magazine, november 2009

 

Lambert Karel, Wind Driven Fires, De brandweerman, September 2010

Lambert Karel, Nieuwe inzichten omtrent ventilatie, De brandweerman, mei 2011

Hartin Ed, artikelenreeks: Influence of ventilation in residential structures: Tactical implications Part 1-8, februari 2011-januari 2012 op www.cfbt-us.com

Lambert Karel, binnenbrandbestrijding: Bevelvoering & Tactiek, De Brandweerman, maart 2012

Hartin Ed, Wind driven fires, januari 2012 op www.cfbt-us.com

Lambert Karel, Opstellingen met overdrukventilatoren, De Brandweerman, juni 2012

 

 

 

E-learning

Er bestaan al een aantal websites waar je onder de vorm van e-learning gratis lessen kan volgen over ventilatie.

Het beste programma is ongetwijfeld dat van Steve Kerber bij UL university:

 

 

Daarnaast is er ook een programma op de universiteit van Texas.

 

 

 

Onderzoek van NIST

Het NIST heeft de afgelopen jaren heel wat onderzoek gedaan naar gebruik van overdrukventilatie. Deze onderzoeken zijn wetenschappelijk opgebouwd. Ze vormen de basis voor heel wat zaken die we nu weten over ventilatie. Voor de gewone brandweermens zal het echter een zware brok zijn om deze informatie door te nemen.

Op www.nist.gov/fire/ppv.cfm zijn rapporten en videomateriaal te vinden van de volgende onderzoeken:

NISTIR 7065, Characterizing positive pressure ventilation using computational fluid dynamics door Steve Kerber en William Walton (februari 2003, 35 pagina’s). Dit document gaat over het modelleren van een ventilator in een CFD-pakket. Op de website van NIST is ook een filmpje terug te vinden dat de CFD-berekening weergeeft.

NISTIR 7213, Effect of positive pressure ventilation on a room fire door Steve Kerber en William Walton (maart 2005, 55 pagina’s). In deze studie zijn full-scale testen gedaan om te zien wat het effect is van natuurlijke en overdrukventilatie op een brand. Op de website staan ook twee filmpjes met de testen: natuurlijke ventilatie en overdrukventilatie.

NISTIR 7315, Evaluation of the Ability of Fire Dynamic Simulator to Simulate Positive Pressure Ventilation in the Laboratory and Practical Scenarios door Steve Kerber (april 2006, 151 pagina’s). Deze studie gaat terug over het gebruik van CFD modellering. Het doel van de studie was het voorspellen van het brandgedrag tijdens de ventilatie.

NISTIR 7342, Full-Scale Evaluation of Positive Pressure Ventilation In a Fire Fighter Training Building door Steve Kerber en William Walton (juli 2006, 92 pagina’s). Dit onderzoek gaat over de effecten van verschillende trajecten die kunnen gebruikt worden om een brand in een ruimte te ventileren voorafgaand aan de blussing. Ook hiervan is een filmpje beschikbaar.

NISTIR 7412, Evaluating Positive Pressure Ventilation In Large Structures: High-Rise Pressure Experiments door Steve Kerber, Dan Madrzykowski en Daniel Stroup (maart 2007, 73 pagina’s). In deze studie zijn verschillende ventilatieopstellingen getest in een hoog gebouw. De afnemende efficiëntie in functie van de verdiepingen wordt hier bestudeerd.

NISTIR 7468, Evaluating Positive Pressure Ventilation In Large Structures: High-Rise Fire Experiments door Steve Kerber en Dan Madrzykowski (november 2007, 140 pagina’s). In deze studie wordt verder gebouwd op de resultaten van de “pressure experiments”. Tijdens deze studie is gewerkt met echte branden in een hoog gebouw.

NIST Technical Note 1498, Evaluating Positive Pressure Ventilation In Large Structures: School Pressure and Fire Experiments door Steve Kerber en Dan Madrzykowski (juli 2008, 363 pagina’s). In deze testserie zijn experimenten uitgevoerd in een schoolgebouw. Hier werden ook echte brandhaarden gebruikt.

 

 

Wetenschappelijke artikelen

In de academische wereld zijn een aantal wetenschappelijke publicaties beschikbaar waarin wetenschappelijk onderzoek wordt gerapporteerd. Over het onderwerp ventilatie zijn een beperkt aantal artikelen beschikbaar.

Deze artikelen vallen onder de copyright wetgeving. Een aantal zijn gratis te vinden op internet. Anderen kunnen enkel betalend gedownload worden. Tip: de meeste universiteiten hebben een abonnement op dergelijke tijdschriften en via de universiteitsbibliotheek kunnen de meeste studenten onderstaande artikelen terug vinden. Mensen die echt een bepaald artikel nodig hebben, kunnen contact opnemen met Karel Lambert.

Ziesler, Gunnerson & Williams, Advances in positive pressure ventilation: Live fire tests and laboratory simulation, Fire technology, vol 30, p 269-277, 1994

Svensson Stefan, Experimental study of fire ventilation during fire fighting operations, Fire technology 37, 69-85, 2001

Ingnason Haukur & Fallberg Ronny, Positive Pressure Ventilation in Single Medium-Sized Premises, Fire Technology, 38, 213-230, 2002

Ezekoye et al., Positive presssure ventilation attack for heat transport in a house fire, The 6th ASME-JSME Thermal engineering joint conference, 16-20 maart 2003

 

Ezekoye et al., Effects of PPV Attack on Thermal Conditions in a Compartment Downstream of a Fire, Fire Technology, 41, 193-208, 2005

Ezekoye Ofodike, Svensson Stefan & Nicks Robert, Investigating Positive pressure ventilation, Interflam, 2007

 

Weinshenk et al., Modeling fan-driven flows for firefighting tactics using simple analytical models and CFD, Journal of fire protection engineering, 21 (2), p 85-114, 2011

Lambert K, Merci B, Experimental study on the use of positive pressure ventilation for fire service interventions in buildings with staircases, Fire technology, Vol 50, Issue 6, 1517-1534, 2014

Lambert K, Merci B, Welch S, The use of positive pressure fans during firefighting operations in underground stations: an experimental study, Fire technology, 2018

 

Onderzoek

Er gebeurt heel wat onderzoek naar gebruik en implementatie van ventilatie. Hierover zijn op het net heel wat teksten te vinden. Deze teksten zijn echter van wisselende kwaliteit. Tevens moeten ze gelezen worden vanuit het standpunt van diegene die ze geschreven heeft. Een Europese wetenschapper zal andere zaken neerschrijven dan een Amerikaanse lieutenant (sergeant) die een werkstuk maakt over PPV in zijn korps.

Hieronder wordt een chronologisch overzicht gegeven van de teksten die te vinden zijn.

Tuomisaari Maarit, Smoke ventilation in operational firefighting, 1997 (54 pagina’s)

Bower, Turpin & Sproat, Report on tactical ventilation trials at the fire service college, Moreton-in-Marsh, 1998 (40 pagina’s)

Thomas Martin, The use of positive pressure ventilation in firefighting operations, 2000 (17 pagina’s)

Vaari Jukka & Hietaniemi Jukka, Smoke ventilation in operational fire fighting: Part 2. Multi-storey buildings , 2000 (65 pagina’s)

Stott Richard, Report on PPV Trials at Oxford Road, Preston, UK, 2000 (47 pagina’s)

 

Rimen G., 81/2000: The use of positive pressure ventilation in firefighting operations, 2000 (27 pagina’s)

 

Yates Mark, The wind of change, Brigade command dissertation, Fire service college, 2002 (130 pagina’s)

 

Lougheed, Mcbride & Carpenter, Positive pressure ventilation for high-rise buildings, National Research Council Canada, augustus 2002 (97 pagina’s)

 

Vaughan Jamie, Positive pressure ventilation; A seldom used tactic to save lives and decrease property loss within Rocky Mount Fire Department, 2008 (68 pagina’s)

 

Kerber Steve, Impact of ventilation on fire behavior in legacy and contemporary residential Construction, 2010 (405 pagina’s)

 

Weinschenk Craig, Experimental and computational characterization of strong vent flow enclosure fires, Doctoraatsthesis, University of Texas, Austin, 2011 (254 pagina’s)

 

Lambert Karel, Experimentele studie van het gebruik van overdrukventilatie in een traphal bij een brandweerinterventie, Masterthesis, Universiteit Gent, 2012 (96 pagina’s)